Kalender

Fietsfotozoektocht RupeLaar

2021 :


maart : Fietsfotozoektocht RupeLaar "Out of the box"


Deze fietszoektocht loopt van maart tot oktober 2021 doorheen alle Rupelgemeenten en Aartselaar.  De prijsuitreiking is voorzien in november.
Vertrek en aankomst in het wielercafé De Musette te Boom (fietsknooppunt 26).  Deelnameboekjes kunnen worden aangekocht in de bandenautomaat naast het fietsmuseum De Velodroom, Onthaal De Schorre, Toerisme Rupelstreek en bij andere deelnemende gemeenten.

Doelgroep: Senioren en volwassenen met of zonder kinderen die in het kinderzitje of zelfstandig de afstand kunnen overbruggen.

Afstand : circa 34,77 km

Duur: 4 uurtjes waarvan 2 uur effectief fietsen, 1 uurtje zoeken naar de foto’s en 1 uur een terrasje doen (voorlopig alleen take away in de Musette).

Deelnameprijs: € 8,00 per pakket (waarin telkens 1 consumptiebon van € 5,00 is vervat, te nuttigen in het fietscafé De Musette)


GDPR :

De WTC Schorretrappers hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

We gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je gegevens uit onze databank gewist.


Verkeersreglement :

De verkeersregels dienen steeds strikt te worden nageleefd.
De WTC Schorretrappers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de fietsfotozoektocht.
Respecteer de omgeving! Geen private eigendommen betreden en geen zwerfvuil achterlaten.


Wedstrijdreglement :

  • De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

  • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

  • De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.

 

  • De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een fietsroute en het zoeken naar locaties op basis van foto's). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.

 

  • De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een zoektocht. De organisator dringt er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde route en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.

  • De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.

 

  • De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan alle ingeschreven deelnemers.

 

  • Indien er tijdens het verloop van de zoektochten bewust of onbewust sabotage wordt gepleegd, wat betekent dat één of meerdere objecten waarvan er foto's genomen zijn onherkenbaar zijn geworden voor andere deelnemers aan de zoektochten, zal de betreffende foto of zullen de betreffende foto's uit wedstrijd worden genomen. In dit geval scoort elke deelnemer 1 punt voor de gesaboteerde foto('s).

Met dank aan onze sponsors RMB Boom, Lannoo, VWB Vlaamse Wielrijdersbond, Autopartners nv, garage De Laet Boom, Toerisme Rupelstreek, Commodity Centre, Infinity Fashion, Forte sportswear en het wielercafé De Musette (APB De Schorre). 
Geniet alvast van onze promo film via deze link :

https://youtu.be/uhwjYKOp9Bs

.
3de Grote Palingslag Cis4Ever


Verkoop van diverse bereidingen paling ten voordele van het wielerteam Cis4Ever als deelnemer aan de 1000km Kom op tegen Kanker 2022.

- paling in 't groen (500g) met verse kruiden, spinazie en peterselie

- paling in 't rood (500g) met tomaten, verse champignons en rode paprika

- gerookte paling (200g) op speciale houtsoorten gerookt

- moten paling (350g), 6 à 7 stuks om te bakken


Actie start op maandag 1 maart tot vrijdag 16 april 2021 met levering aan huis of afhaling in het wielercafé de Musette te Boom op zaterdag 24 en zondag 25 april van 10 tot 17 uur.

Op vraag eveneens te leveren :

- wielercafé Welkom te Noorderwijk

- Kris Ceustermans te Bonheiden


Eveneens bestelling online mogelijk via 


Na betaling op rekeningnummer BE64 6528 5074 5252 wordt uw bestelling aanvaard.

8 mei :

Potjeir Klassieker 60 - 90 km

Familiefietstocht Oeverhoppen (max. 51 km) UITGESTELD naar latere datum


09 mei :

Potjeir Klassieker 60 -90 km

Familiefietstocht Oeverhoppen (max. 51 km) UITGESTELD naar latere datum

Potjeir Retro naar wielercafé Welkom in Noorderwijk en terug (85 km), vertrek aan wielercafé De Musette om 12u