Clubreglement

Feitelijke vereniging

 

WTC SCHORRETRAPPERS

(wielertoeristenclub)

 

Huishoudelijk reglement lidgeld & wielerkledij (seizoen 2023-2024)

 

Art. 1 :  Als lid of toekomstig lid van de club verklaart iedereen die toetreedt het op dat moment geldend reglement gelezen en goedgekeurd te hebben.

Als bewijs voor deze goedkeuring geldt de betaling van het lidgeld dat van toepassing is voor het betrokken seizoen. Als bijkomende voorwaarde geldt

dat elk lid of toekomstig  lid een medisch attest moet kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het lid medisch geschikt is om onze sport te beoefenen.
Dit attest is maximum 1 jaar geldig en moet door het lid kunnen voorgelegd worden wanneer hiernaar gevraagd wordt.

 

Art. 2 : Het toetredingslidgeld van WTC Schorretrappers wordt voor het seizoen 2023/2024 bepaald (zie art.2) per deelnemer te storten op het

rekeningnummer BE64 6528 5074 5252 + registratie online op wielerclub "Musette Vélo"

  

Nieuwe leden, toetreding na 01/10/2023 (lidgeld seizoen 2024):

 • Toetredingslidgeld passieve/steunende leden € 75,00 (gratis shirt met korte mouw)
 • 1ste jaar toetredingslidgeld actieve leden € 150,00 (gratis shirt met korte mouw en korte broek)
 • Toetredingslidgeld reeds actieve leden € 75,00 (gratis shirt met korte mouw en korte broek)
 • 2de jaar en volgende : lidgeld € 75,00 (€ 25,00 korting op het lidgeld van het volgende jaar door deelname aan minstens 15 activiteiten)

 

Pas na betaling van zijn toetredingslidgeld zal men zijn clubkledij in ontvangst kunnen nemen.

 

Bestuursleden :

 • Betalen vanaf het 1ste jaar € 75,00 lidgeld (€ 25,00 korting op het lidgeld van het volgende jaar door deelname aan minstens 15 activiteiten)

 

Art. 3 : Het lidgeld is toepasselijk op één seizoen, te betalen op afroep vóór de eerste algemene vergadering in november en is jaarlijks aanpasbaar

volgens een bestuursbeslissing.

 

Art. 4 :  Algemene vergaderingen worden tijdig aangekondigd en dienen door de leden verplicht te worden bijgewoond. Het aantal vergaderingen wordt bepaald door het bestuur of op vraag van minimaal 2/3 van het aantal leden.


Art. 5 :  Ieder lid kan tijdens de algemene vergadering wensen, ideeën of voorstellen formuleren.


Art. 6 : De wielerclub heeft met Vermarc Sportswear een akkoord bereikt voor de levering van de volledige wielertenues vanaf 2023 ev.

 

Art. 7 : De club heeft kledijsponsor(s) aangetrokken :

 

 • Vermarc Sportwear, Olivierstraat 95, 3111 Rotselaar, info@vermarcsport.be, www.vermarcsport.be

 

Art. 8 : Individuele kledij bovenop het basispakket is enkel op bestelling te verkrijgen. 

 

Art. 9 : de (club)prijzen 2023 van de individuele kledingstukken bedragen :

 

Shirt korte mouw: € 45,00

Broek korte pijp: € 55,00

Shirt lange mouw: € 50,00

Broek lange pijp: € 66,00

Voorjaarsvest (mid-season): € 75,00

Gele Windstopper: € 85,00

Zwarte beenstukken: € 30,00

Zwarte armstukken: € 25,00

Zwarte sokken: € 12,50

website : www.vermarcsport.com

 

Art. 10 : We dragen onze wielerkledij omdat we het belangrijk vinden om als één club naar buiten te treden.  Het geeft een enorme uitstraling

wanneer we allemaal met dezelfde kledij in groep fietsen.
Ieder lid zou trots moeten zijn om in de clubkledij te mogen fietsen. Het verplichte pakket bestaat uit een korte fietsbroek en een fietsshirt

met korte mouwen.

 

Art. 11 : De clubkledij is verplicht te dragen tijdens de fietsritten met de WTC Schorretrappers.  Wie de clubkledij niet draagt, ontvangt geen punten. 

Wie dus voldoende punten haalt, verdient een deel van het lidgeld terug conform art. 1.

 

 • Voor elke rit of bijdrage aan een evenement in clubverband verdien je 1 punt;
 • Elk lid dient minstens 15 punten te verzamelen.
 • De aanwezigheden worden bij elke rit of evenement geregistreerd door een bestuurslid en elektronisch bewaard. Wanneer er niemand van                          het bestuur aanwezig is, neemt iemand de taak op zich om de aanwezigheden te noteren en geeft deze door aan een bestuurslid.

 

Indien er zich tijdens een rit in clubverband een valpartij voordoet met beschadigde kledij tot gevolg, kan deze worden ingeleverd om kosteloos te worden vervangen. Dit geldt enkel voor de originele clubkledij.

 

Art. 12 : helmdracht is tijdens de wekelijkse ritten steeds VERPLICHT.

 

Art. 13 : Ieder lid van de WTC Schorretrappers dient eveneens lid te zijn/worden van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB), geldt voor het ganse gezin. 

Hierin zijn begrepen :

 

 • verzekering, 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als U alleen fietst, ook op ALLE recreatieve organisaties;
 • fietsbijstand vanaf 1 km van de vertrekplaats (België plus 50km over de grens met buurlanden);
 • magazine VWB;
 • kortingen in het fietshandelnetwerk;
 • attest ziekenfonds (korting bijdrage), enz …

 

Leden die een verzekering hebben afgesloten bij een nevenbond of individueel bij een verzekeringsmaatschappij moeten hiervan ieder jaar het

bewijs leveren.

 

Art 14: Kandidaat-leden kunnen toegestaan worden om kennismakingsritten mee te rijden. De kandidaten moeten bij hun eerste deelname kunnen

aantonen dat zij over een verzekering beschikken die zowel persoonlijke lichamelijke schade als burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt.

Art 15: Het bestuur houdt zich op elk ogenblik het recht toe om een ledenstop in te voegen.

Art 16: Ieder lid kan door wangedrag, door niet naleven van het clubreglement of door bewust schade te berokkenen aan de club, als lid uitgesloten worden.

Het betaalde lidgeld blijft eigendom van de club.

 

 

Get.

 

Jurgen Rypens

Voorzitter


Peter Van Den Abbeele

Secretaris / penningmeester


Patrick Van Dam

Onder-voorzitter

 

E-mail : wtcschorretrappers@gmail.com
Facebook : wtcschorretrappers
Website : http://wtcschorretrappers.eu
Rekeningnummer : BE64 6528 5074 5252 (ING)